Make your own free website on Tripod.com

Bekegem (9 km)

Bekegem, deel van de Belgische gem. Ichtegem, prov. West-Vlaanderen. Bekegem was tot 1977 (950 inw.) een zelfstandige gemeente.
Bekegem, gelegen in Zandig Vlaanderen, aan de rand van de Zeepolders, bezit een laat-gotische hallenkerk (begonnen 1636; vergroot 1856) met 17de-eeuws meubilair en kansel.

Vertrek in de richting van Roksem aan het pittoreske kerkje van Bekegem. Na amper 10 m. links de Bevrijdingsweg in. Via deze weg verlaat je het centrum. Negeer alle zijstraten en stap tussen de weiden in de richting van de Witte Molen. Op de viersprong steek je de Zeeweg over en loop je de Osseweg op. Op een heuveltje staat links de Witte Molen, of beter gezegd, wat er van overblijft.

Vervolg je weg over een smal, kronkelend asfaltwegje tussen de weiden. Rechts een watertoren en de kerktoren van Westkerke. Je wandelt nu tussen de akkers. Op de T bocht je met de verharde weg mee naar links en even verder terug naar rechts. Rechtdoor nu tot op een wat drukkere weg. Rechts zie je de kerk van Westkerke. Steek over en wandel de Pardoenstraat in. Bocht met je weg mee naar rechts en vervolg naar links. Eigenlijk draai je nu rond de Klokhofstede, een oude hoeve. Negeer de Blekerijstraat en vervolg je weg over de Pardoenstraat. Deze rustige asfaltweg brengt je, tussen de weiden, naar de drukke weg Nieuwpoort – Brugge. Net voor je daar bent, neem je het asfaltwegje rechts. Naast een moderne woning, bereik je de drukke weg, die je schuin links oversteekt om daar de Molenstraat in te wandelen. Je maakt nu een ommetje tussen weiden en akkers. Op die manier vermijd je niet alleen de drukke weg, maar beloon je jezelf met een oude molenromp en het oude molenhuis. Hier ga je linksaf.
Zo beland je opnieuw op de Gistelbaan. Op de hoek bevindt zich de Waerebrughoeve. Honderd meter verder draai je links de Waerevaartstraat in. Net voorbij een alleenstaand, wit huisje, houdt het asfalt op. Links is er een dreefje. Je stapt echter rechtdoor, voorbij het bord dat alle verkeer, behalve dienstvoertuigen, verbiedt. Je stapt even langs de Moerdijkvaart en waar deze waterweg splitst, volg je links de Bourgognevaart. Je loopt op een dijk die met gras begroeit is en afgezoomd met een rij canadapopulieren. Rechts van de dijk loopt de Bourgognevaart, links het Bourgognegeleed, een brede beek. Aan beide zijden malse weiden met grazend vee. Schuin achter je kun ja aan de canadapopulieren zien waar de Moerdijkvaart vloeit. Ruim 1,5 km. geniet je van de zalige rust, die er op dit pad heerst. Plots komt de Blekerijstraat op de dijk uit en vanaf hier loop je over asfalt.

Je belandt op de weg Westkerke – Eernegem, die je oversteekt, om aan de overzijde je weg te vervolgen door de Bourgognestraat. Je wandelt nog steeds langs de Bourgognevaart, maar nu over een brede betonweg, waardoor de charme heel wat minder is.
Op het kruispunt met de spiegel loop je rechtdoor de Watervallestraat in, die je terug naar de kerk voert.

Bron: Kreo, maandblad van Vakantiegenoegens

Westkerke, deel van de Belgische gem. Oudenburg, prov. West-Vlaanderen, tot 1977 (1689 inw.) een zelfstandige gemeente, in de Zeepolders en Zandig Vlaanderen, aan het Kanaal Plassendale–Nieuwpoort. Neogotische eenbeukige St.-Omaarskerk met vroeg-gotische achthoekige toren en renaissancemeubilair (voor het overige herbouwd in 1914–1915). O.-L.-Vrouw–kapelletje (ca. 1600). Reservaat Reigerhof met gemengde reiger- en aalscholverkolonie.

Canadapopulieren,   wat we gemakshalve de canadapopulier noemen, is eigenlijk een hybride of "kruising' of "bastaard" van de Europese zwarte populier en een Amerikaanse soort.  De grillige stammen van de oude achtkanters - ze hebben niets te maken met het cijfer 8, wel met hun standplaats langs of achter de wegrand - of waaipopulieren worden door de zuidwestenwinden naar het noordoosten gebogen en zijn landschappelijk het mooist.  Tot voor enkele jaren haalde de economie het van de ecologie en dus werden de waaipopulieren vervangen door snelgroeiende - tot 3 meter per jaar - en vooral kaarsrechte robusta's die beter te verzagen zijn.