Make your own free website on Tripod.com

Izegem (9 km)

Kastelenwandeling

Izegem, gemeente en stad in België, prov. West-Vlaanderen, arr. Roeselare, 25,48 km2, met 26!492 inw.
Izegem, gelegen in Zandlemig Vlaanderen en de Mandelas, aan de Mandel en het Kanaal van Roeselare naar de Leie, is een belangrijk industriecentrum (met o.m. voedingsmiddelen, meubelen, schoenen, metaalverwerking en confectie in de plaats Izegem; machines en lederwaren te Kachtem). De kerngemeente Izegem is tevens een kleinstedelijk verzorgend centrum (onderwijsinstellingen). Van de werkbevolking is 20,6% werkzaam in de landbouw, 42,8% in de industrie, 45,8% in de dienstensector en 7% bedrijf onbekend.
Neogotische St.-Hiloniuskerk (19de eeuw). Verscheidene kastelen, o.m. 't Blauw Huis (18de eeuw). Schoeiselmuseum.

We vangen onze wandeling aan op het plein van de H.Familiekerk.

Toen in 1841 de H.Familie de derde parochie werd van Izegem, werden in de school, aan de overzijde van het plein, enkele klaslokalen samengevoegd en tot noodkapel omgebouwd.  De huidige kerk dateert van 1965.

Het pad volgt de Leenstraat tot de Bosdreef die we links inslaan.   Begin 1976 werd de bomenrij in deze dreef opnieuw aangeplant door het stadsbestuur.   De dreef leidt naar de Wolvenhoeve die reeds in 1746 in geschriften wordt vermeld.   Ongeveer 150 jaar was het hof in het bezit van de familie Loncke, wat in de volksmond nog voortleeft in de naam van de dreef, "Lonckens uitweg".  Een andere naam voor dit hof in de mondelinge overlevering is het "Schaapsgoed".   De hoeve bezit een duiventoren die waarschijnlijk dateert uit de tijd dat het houden van duiven een privelege was. 
Het pad voert ons verder langs de twee kastelen, namelijk:
Wolvenhof, in 1912 gebouwd door de familie Vandenbogaerde en nog steeds eigendom ervan (onderhandelingen voor eventuele verkoop aan stad Izegem zijn onlangs gestart), en het kasteel Wallemote, nu eigendom van stad Izegem.  We volgen nu het pad in noordelijke richting langs de Hollebeekstraat en de Hazelaarstraat.  Links zien we de wijk "De Mol".  Nabij de hoek van Populierenstraat en de Hazelaarstraat bevindt zich het hof "Ter Linden" 

Van de talrijke rijen lindebomen, waarvan de bloesems een afzet vonden in Izegem, blijven alleen nog de twee exemplaren aan de hoofdpoort over.   De oudste gekende beschrijving van deze hoeve dateert van 1653.  Het woonhuis werd gebouwd in 1908.  Het wagenkot is gedeeltelijk in vakwerk opgetrokken.

We volgen nu de Populierenstraat tot aan de Wallemotestraat.   Langs deze straat ligt de vroegere hoeve "Wallemoet", nu herschapen in een mooi landhuis.

De altas der buurtwegen vermeldt deze hoeve als "Krekelmot".  Ze lag vroeger op een verhoogd stuk grond of "mote" en was volledig omwald.

We volgen de Kokelarestraat in westelijke richting, voorbij café De Mol, waar ook een kruisbeeld staat.  Dit devotiekruis werd er in economisch moeilijke tijden opgericht.  We blijven de Kokelarestraat volgen tot aan de Schardouwstraat, waar we links inslaan.  Langs de gracht, rechtoven een hoeve staat weer een kruisbeel.  De weg loopt langs een hoog waterreservoir, dat de omliggende vlas- en tuinbouwbedrijven bevoorraadt, tot aan de "Klare Gracht", het hoogste punt van Izegem.  Daar stond vroeger een kapelletje, dat in 1969 door een tracéwijziging van de weg verdween.  We volgen de Oude Iepersestraat tot voorbij de hoeve Coucke, links en die van Vansteenkiste, rechts.

Deze laatste hoeve wordt, voor zover bekend, voor het eerst vermeld in 1842.  Het huidige woonhuis werd  in 1897 bebouwd.  De vroegere bewoner Jean Vansteenkiste, speelde een belangrijke rol in de Izegemse Boerengilde.   Hij was ook een tijdlang gemeenteraadslid.  Voorbij deze hoeve, op circa 150m van de weg af, ligt de Blauwpanne, eigendom van en lange tijd uitgebaat door de familie Verstraete.  Deze hoeve werd in 1975 geklasseerd. 

Even verder slaan we de Wolvenhofstraat in, in zuidelijke richting, tot aan de Geitestraat, waarna het in oostelijke richting verder gaat.  We dwarsen de Meensesteenweg ter hoogte van café "'t Knokhuis".
Bij een hoeve, waar de Geitestraat links buigt, staat een kapelletje in poortpilaar.   Het vervangt wellicht het vroeger "Yftekapelleke".  De koopakte van de hoeve verplichtte de bewoners tot het onderhoud van "glasvensters en vloeren" van het kapelletje.  We gaan verder naar de Oude Iepersestraat en de Blekerijstraat, en aan het kruis bij de hoeve Desmet slaan we rechts in.  Wat verder bevindt zich Verloo's kruis, en het "O.L.Vrouwkapelletje", in 1896 gebouwd door de gezusters Descheemaecker.  Ingebouwde arduinen steentjes vertonen als inscriptie "DES 1896".  Aan het einde van de Oude Iepersestraat slaan we links af, de Slabbaardstraat-Zuid in.  Aan de linkerkant stond daar tot in 1968 "Stragiers Kapelleke", nabij het hof "De Hoge Schuur".  Merkwaardig aan die hoeve is inderdaat de monumentale oogstschuur, en ook de chicoreiast en de stenen inrijpoort, met het jaartal 1778.
De Gapaerdstraat brengt ons naar de Blekerijstraat die we in zuidelijke richting volgen tot aan de verharde veldweg.  We volgen de weg tot de Karel de Goedelaan en zo tot het startpunt van onze wandeling.