Make your own free website on Tripod.com

Kachtem
tussen Mandel en Oosthoek.

Afstand: 8.7km
Aard van de weg: asfalt, veldwegen en paden, al of niet verhard.  Normaal toegankelijk voor kinderwagens.
Vertrek: Kachtemseplein.
Parkeren: Op het Kachtemseplein.

We starten de wandeling op het Kachtemseplein.  We nemen de St-Jansstraat tot aan het kruispunt met de Hondsmertjesstraat.  We gaan rechtdoor de Vageweenstraat in en vervolgen onze weg tot aan de Krommestraat die we opnieuw links inslaan.  Hier bevinden we ons op de wijk De Jager.  We komen opnieuw in de P. Ver Eeckestraat die we rechts opgaan en nemen onmiddellijk de aardeweg links.  Via deze aardeweg komen we op 't Hoge.  We bemerken er het rusthuis en de lagere school.  Vroeger was hier een weeshuis.
Aan de electriciteitskabine op de hoek gaan we links en nemen onmiddellijk de Pr.Pattijnstraat rechts (naar de firma Demets).
De eerste straat links (11 juli-straat ) slaan we links in.  Links zien we de wijk 't Haverhof.
We slaan rechts de Manderlynckstraat in (naar de hoeve) en vervolgen via de aardeweg.  Op de linkerkant merken we de Mandelmeersen.  Die dienen als overstromingsgebied voor de Mandel.  We komen op het verharde deel van de Manderlynckstraat en gaan rechts op.
Op het kruispunt gaan we rechtdoor de Mezegemstraat in, de beek over.
Op de brug slaan we rechts de Rhodestraat in en in de bocht nemen we terug rechts naar het Rhodesgoed.  We gaan voorbij de gebouwen van de voormalige hoeve.  Aan het kruispunt (de draaitap) gaan we rechtdoor de Hogestraat in.  Hier letten we zeker op voor het verkeer.  Voor de electriciteitskabine slaan we links in.  We volgen een deel van het Grote Route-pad.  We nemen onmiddellijk opnieuw links (over het huis nr.92).  We volgen deze geasfalteerde weg en gaan rechtdoor het aardewegje in.  Zo komen we in de Binnenstraat die we rechts in slaan.  Een honderdtal meter verder slaan we links in.  In de serres op de linkerkant worden zowel groenten als bloemen gekweekt.  Op het einde van deze aardeweg gaan we rechts de asfaltweg op.  Rechtdoor aan het volgend kruispunt.  We bevinden ons hier op het gehucht 'Het Maneschijn'.
Ter hoogte van het nummer 45 slaan we rechts de verharde wegel in.  We vervolgen via het wegeltje en slaan aan de hoeve, op datzelfde wegeltje, rechts af.  Zo komen we in de Oosthoekstraat.  Links heb je een duidelijk zicht op de wijk De Jager.  Hier waren vroeger heel wat kerk- en buurtwegels te vinden.  Het grootste deel ervan is nu verdwenen in landbouwgrond.  Op het einde van de Oosthoekstraat slaan we links de P. Ver Eeckestraat in.
We vervolgen onze weg tot aan het kruispunt met de Hondsmertjesstraat waar we rechtdoor gaan.  De laatste jaren worden de gronden rechts van de P. Ver Eeckestraat en aan beide kanten van de Hondsmertjesstraat volgebouwd.  Op het einde van de straat nemen we de St-Jansstraat rechts en komen zo terug op het Kachtemseplein.

Een organisatie van Vakantiegenoegens Kachtem i.s.m. met het stadsbestuur van Izegem en Vakantiegenoegens regio Roeselare.

Terug