Make your own free website on Tripod.com

Moerbrugge-Beernem (13km)

Beernem, gemeente in België, prov. West-Vlaanderen, arr. Brugge, 71,67 km2, met 14!338 inw.
Beernem, gelegen in het Westelijk Houtland, aan het Kanaal Brugge–Gent, heeft woonfunctie voor pendelaars, hoofdzakelijk naar het Brugse. De industrie, hoofdzakelijk gevestigd in de plaatsen Beernem en Oedelem, omvat de productie van bouwmaterialen, veevoeders en kleding. Oedelem heeft tevens een agrarische functie, evenals Sint-Joris. In de deelgemeente Beernem bevindt zich het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus (voor zwakzinnigen). Ca. 8% van de oppervlakte van de gemeente is bos (resten van het Bulskampveld en het Beverhoutsveld). Van de werkbevolking is 8% werkzaam in de landbouw, 33,4% in de industrie en 54,2% in de dienstensector en 4,2% bedrijf onbekend.
In de gemeente liggen verschillende kastelen, o.a. het Kasteel Bulskampveld (1872, in het Provinciaal Domein Bulskamp-Lippensgoed), De Drie Koningen (1802; thans kunstcentrum).
De gemeente Beernem ontstond in 1977 door samenvoeging van de toen opgeheven gelijknamige gemeente (27, 91 km2; 6124 inw.) met Oedelem en Sint-Joris.

In de tijden van oorlog woon je beter niet in de buurt van een brug.  Dat ondervonden de Moerbruggelingen op 10 september 1944.  De kerk en veel huizen van de kleine dorpskom zijn duidelijk van na 1945.  Je stapt van de kerk naar de brug en over het bochtenrijke kanaal Brugge-Gent of de Gentse Vaart.  Bij het oorlogsmonument zwenk je naar links tot op de kanaaloever.
Rechts schuift het natuurreservaat De Leiemeersen voorbij.  Na het weghalen van tonnen baggerslib tieren daar weer rietorchis en brede orchis.  Er zijn knotten van schietwilg, canadapopulieren en zwarte els.  Rechts doemt een bunker uit WO II op waar vleermuizen overwinteren.  De Bornebeek mondt uit in het kanaal en biedt levenskansen aan ijsvogel en bermpje.  De bermen en kanaaloevers worden almaar bloemenrijker: grote lisdodde, moerasspirea, kattenstaart, knoopkruid, veldtathyrus...
Voorbij een tweede bunker en veel forse waaipopulieren kom je in het sfeervolle gehucht Gevaerts.  Rond 1500 zette een zekere Lamsin Gevaert er mensen, hun vee en goederen over en schonk zijn naam aan dit gehucht.  Enkele jaren geleden werd daar een kanaalbocht weggewerkt en een keersluis gebouwd die Brugge voor overstromingen moet behoeden.
Een beetje verder ben je bij de waterscheidingskam tussen de Zuidleie en de Hoge Kale - de twee riviertjes die hun bedding aan het kanaal schonken - en begint de doorbraak door de hoogte van Beernem.  Dat is duidelijk te zien aan de hogere kanaaldijken.  Zij die van blommetjes en bietjes houden raken hier op warme, windstille zomerdagen in vervoering: sintjanskruid, jakobskruiskruid, wilde kamperfoelie, en een struweel van sporkenhout, sleepruim, meidoorn, brem, gaspeldoorn, olm of iep, valse acacia en zomereik omzoomd door insecten van allerlei slag, onder andere de schitterende blauwtjes (die ook groen kunnen zijn).  Rechts van jou schuift het Fort voorbij: in de 17de eeuw een bolwerk, nu onder de ex-legerloodsen en hopelijk weldra natuurgebied.
Even voorbij het fort volgen de buggy's en rolstoelen de asfaltweg, de anderen dalen links richting kanaal en stappen tussen de wilde flora tot bij de Beernembrug, waar ze rechts de asfaltweg beklimmen.  Wat ook je keuze was, je stapt onder de brug door, kiest twee keer voor rechts en steekt het kanaal over.  Aan de voet van de brug zwenk je naar links.  Je gaat niet tot bij het kanaal, maar je kiest snel rechts de Legeweg.   De eerste straat links brengt je nu wel bij het kanaal, waar je naar rechts stapt.   Links van jou ligt een wilde strook die wacht op de verbreding van het kanaal en intussen een schitterende bloemenpracht huisvest met velden van groene lisdodde, teunisbloem en hazenpootje.
Na ongeveer anderhalve kilometer zeg je het mooiste kanaal van Vlaanderen vaarwel en kies je rechts, net voorbij wat lage schietwilgen, een grindpad.  Je buigt mee naar rechts, vervolgens naar links en je bereikt een oud kruispunt waar je naar links gaat.   Links van jou duikt het Goet ter Lare op.  Voorbij nog andere oude boerderijen met nog echte erven - meidoornhaag, hoogstamfruitbomen, hek - bereik je het kruispunt met de Gevaertsdreef.  Links leidt die naar gehucht Gevaerts, rechts naar het lage, drevenrijke Beverhoutsveld.  Je blijft hardnekkig rechtdoor stappen.  Links het restaurant Beverhof, even verder een fraaie klokhoeve met veedrinkput bewoond door meerkoeten.
Beernem wordt Oostkamp, Kasteelhoek wordt Beernemsestraat, zelfs het asfalt wordt iets anders.  Rechts van je zie je de hoeve De Grote Linde die haar dankt aan de oude, dikke, helaas door een vliegende storm geteisterde linde.
Terug in de bewoonde wereld stap je verder rechtdoor en je bereikt snel de kerk van Moerbrugge.

Bron: Kreo, maandblad van Vakantiegenoegens