Make your own free website on Tripod.com

Roesbrugge.

Roesbrugge-Haringe, deel van de Belgische gemeente en stad Poperinge, prov. West-Vlaanderen, tot 1977 (1400 inw.) een zelfstandige gemeente, in de Westhoek en Zandlemig Vlaanderen, aan de IJzer, aan de Franse grens. Laat-gotische St.-Martinushallenkerk (16de eeuw) met romaanse toren (ca. 1100). Van de inboedel is vooral het orgel (1778, door L.-B. van Peteghem) vermeldenswaard. Roesbrugge en Haringe werden in 1857 tot één gemeente samengevoegd.

Het uitgestrekte, landelijke gebied van deze streek biedt enorm veel wandelmogelijkheden. Vanuit Roesbrugge-Haringe vertrekken een aantal wandelpaden, "Langs Weerskanten van de Schreve", wandelingen tussen 6 en 13 km.lang. Het is niet bewegwijzerd maar met de stafkaart in de hand kan er eigenlijk geen probleem zijn.
Ook Haringe, waar een echte "blauwer" (smokkelaar) midden het dorp de "komiezen" (douaniers) staat uit te dagen, heeft oude smokkelroutes die grensoverschrijdend zijn.

Geen wonder dus dat we kiezen voor de blauwers of smokkelaarsroute. Roesbrugge ligt tegen de Franse grens en de wandeling leidt ons naar een voormalig café, het stamcafé van vele smokkelaars.
We vertrekken in Roesbrugge op de Markt, waar we meteen de verbroederingsmast bewonderen. We steken de IJzer en de dode IJzer over en komen meteen op het grondgebied van Alveringem. De dode IJzer vormt de gemeentegrens. We volgen het dorp langs de grote weg, maar in de bocht naar Beveren-Ijzer toe, nemen we rechtdoor, richting Hoge Seine.
Doorheen de akkers en weiden komen we een kilometer verder aan een kruispunt met de Grensstraat, effectief de grens tussen Frankrijk en België. Links gaat het richting Oost-Cappel (Frankrijk) en schuin rechts voor ons zien we de voormalige herberg De Hagedoorn, destijds rendez-vous voor smokkelaars die klaar stonden voor nachtelijke smokkeltochten.
We volgen rechts de Grensstraat in een lichtglooiend landschap en zien in de verte de kerk van Beveren-IJzer. Voor de kortademige wandelaars nemen we rechts de Hondscotestraat en komen zo in Beveren-dorp; de iets grotere sportievelingen stappen nog even door tot aan café ’t Klein Leisele. Na een eventuele versnapering zetten we onze schreden richting Beveren-dorp dat zo’n kilometer verderop ligt.
We doorkruizen het dorp en in de tweede haakse bocht die naar Roesbrugge leidt, vinden we een wandelpaadje dat naar de IJzer loopt. We stappen rechts terug naar Roesbrugge langs de oevers van de IJzer Verscholen in het riet zitten niet alleen hele jonge kikkers, maar ook vele vissers die er van hun hobby genieten. We letten wel goed op, want het wandelpad is niet te breed en verkeert ook niet in al te beste staat. Maar met goede wandelschoenen mag dat geen probleem zijn.
De getrainde wandelaar mag er voor mijn part nog enkele kilometers bijdoen door eventueel het jaagpad langs de IJzer links op te wandelen en zo naar Stavele het geboortedorp van minister Vandelanotte te stappen.
Van daaruit terug naar Roesbrugge is het echter nog een zevental kilometers. Langs de IJzer ligt Roesbrugge nog slechts vier kilometer van Stavele verwijderd.