Make your own free website on Tripod.com

Varsenare

Varsenare, deel van de Belgische gem. Jabbeke, prov. West-Vlaanderen, tot 1977 (2922 inw.) een zelfstandige gemeente, op de grens van de Zeepolders en Zandig Vlaanderen, in de westelijke periferie van de Brugse agglomeratie, aan het Kanaal Brugge–Oostende. De St.-Mauritiuskerk, met vroeg-gotische toren (13de eeuw), werd ca. 1895 gerestaureerd. Overblijfselen van verscheidene kastelen: Hof van Proven (17de eeuw) met 13de-eeuwse ingangspoort en ringmuur; Blauwe Torre (16de eeuw); Hof van Straten (in oorsprong 12de-eeuws, herbouwd 19de eeuw). Enkele grote, deels of volledig versterkte polderhoeven.

Start deze wandeling te Varsenare aan de Sint-Mauritiuskerk.
Met de rug naar de ingang sla je onmiddellijk rechts af. Je wandelt door de oude Dorpsweg voorbij café Oud Gemeentehuis, clubhuis van F.C.Varsenare. Prachtige hoogstammige bomen staan er hier in het dorp. Aan de splitsing neem je links de Zandstraat. In de 4de eeuw liep hier al een weg, een onderdeel van een Romeinse verbindingsweg tussen Brugge en Oudenburg. De Provenstraat, de eerste straat links, is het vervolg van je route. Je volgt de straat door een keurige woonwijk tot aan een veld. Op het einde ervan stap je zonder problemen 30m. over een graspad recht op het hof van Proven af, een oude en nog bewoonde boerderij.
De Popstaalstraat volg je naar links. Aan het volgende kruispunt sla je rechts af de Lege Weg in. Ja passeert een serrebedrijf en 500m. verder is er weer een kruispunt. Je volgt de wegwijzer ‘De Blauwe Torre’ en slaat dus links af de De Manlaan in. In de prachtige dreef kom je voorbij ‘De Mans Rotse’, vervolgens zie je de vermelding ‘Missionarissen van Afrika-Witte Paters’ en 50m. verder de aanduiding ‘Rust- en verzorgingstehuis Avondrust’. Hier bevindt zich ook het ontmoetingscentrum ‘De Blauwe Torre'. Links zie je alweer serres en weiden. Aan het kruispunt stap je rechts de Hoge Weg in, een straatnaam die vermeld is op het huisje links. In het decor weer zowat overal serres! Je overschrijdt de grens met Sint-Andries. De Hoge Weg nadert de spoorlijn Oostende-Brussel en het asfalt loopt parallel aan deze drukke spoorverbinding. Aan de overweg steek je links de sporen over.
Meteen valt je oude boerderij op met een schuur waarop een halfvergane reclame prijkt voor de boot ‘Ostende-la route vers l’Angleterre. Negeer de Koestraat rechts en stap rechtdoor. Het bord ‘Verboden voor auto en moto. Uitgezonderd plaatselijk verkeer’, is toch niet voor jou bedoeld! Onder hoogspanningskabels loop je recht op het kanaal Oostende-Brugge af. Daar stap je langs een bosje linksaf over een betonnen fietspad. Links een slootje en rechts de vaart waar roeiers van de Brugse club oefenen. Aan de overkant van het kanaal loopt een wegje met weinig verkeer, maar ook dit fietspad is perfect rustig.
Deze twee kilometer langs het kanaal wordt dan ook een plezier. Na het bosje strekken zich weer polderweiden uit waarboven de torenspits van Varsenare uitsteekt.
Ongemerkt verlaat je Sint-Andries. Aan de overkant van het kanaal staat een bemalingstation. Een bord wijst aan waar een gasbuis loopt en een collega ervan verbiedt het anker uit te werpen.
Nu en dan verstoort een binnenschip de rust van de waterhoentjes. De brug van Nieuwwege komt in zicht. Links hoor je nog geschreeuw uit een varkenskwekerij. Steek even de brug over naar het schilderachtig café ‘Nieuwweghe’, waar je ook een hapje kunt eten. Tussen het café en een drietal lage huisjes staat een kapel uit 1873 geprangd.
Ga de brug weer over en wandel rechtdoor over een stukje kasseien. Dit is de Westernieuwweg volgens een vermelding op het huis links. Rechts zie je twee voorbeelden uit het Belgische Blunderboek: miljoenen franken kostende bruggen die ongebruikt het landschap ontsieren. Wie daarvoor verantwoordelijk is mag Joost weten…
Je stevent nu op het oude station ‘Varssenaere’ af. Pas op voor moderne treinen en steek het spoor over. Blijf de Westernieuwweg volgen waarlangs boerderijen en weiden elkaar afwisselen. Links ligt de ‘Vuldere hoeve’ waarvan voor het eerst sprake was in 1554. Laat de Molenstraat rustig liggen en ga rechtdoor. Je volgt dus niet de richting die wordt aangegeven door het bord ‘Maalderij: granen en veevoer. Rechtstreekse verkoop van de fabrikant naar een tevreden klant’. Rechts alweer serres.
Aan het kruispunt, net voor het kapelletje en het bord ‘Varsenare’ sla je links af. Het asfaltwegje loopt langs een bomenrij. Rechts steekt de kerktoren van Varsenare boven de koeieruggen uit. Aan het volgende kruispunt van asfaltjes zie je aan weerszijden een statige dreef. De stratendreef verbindt het hof Van Straeten met de kerk. Links staat er ‘privaat’. Dus ga je de andere kant uit en geniet je van de vierdubbele rij eiken. Pijlrecht richt deze dreef zich naar de kerk. Links ligt het voetbalplein van F.C.Varsenare.
Zo kom je terug bij je startpunt aan de kerk waarvan de spits scheef staat ten opzichte van de toren.

waterhoen, de vogelsoort Gallinula chloropus van de Rallen en bleshoenders. Het waterhoen, 33 cm, staat wat zijn bouw betreft tussen de rallen en de meerkoeten in. Zijn bovenzijde is bruinzwart, zijn onderzijde grijszwart; opvallend is de witte flankstreep. De bles is rood; de kegelvormige snavel is rood met een gele punt. Het waterhoen is broedvogel in Nederland en België en is te vinden op allerlei niet-zoute wateren. Verwante soorten die in Nederland en België weinig gezien worden, mede door hun goede schutkleuren en nachtelijke leefwijze, zijn het porseleinhoen (Porzana porzana), 22 cm, het klein waterhoen (P. parva), 19 cm, en het kleinst waterhoen (P. pusilla), 17 cm.