Make your own free website on Tripod.com

Wandelclub Voetje voor Voetje

Wandelaar, waar moet u stappen?

Bij ondergaande tips gaan we ervan uit dat u niet in een groep met een leider wandelt.

* Altijd de begaanbare trottoirs gebruiken.
* Bij gebrek aan trottoirs op de begaanbare verhoogde bermen stappen.
* Zijn er geen verhoogde bermen, stap op de gelijkgrondse bermen.
* Zijn er geen trottoirs of bermen, dan mag u op het fietspad stappen, doch u moet voorrang geven aan de fietsers en bromfietsers.  U kan ook op de vrije parkeerstroken stappen.
* Zijn er geen trottoirs, bermen of fietspaden stap dan op de rijbaan, links in uw richting én zo dicht mogelijk bij de rand
(dus achter elkaar stappen).

Hoe steekt u de weg over?

* Bij voorkeur op een oversteekplaats met verkeerslichten.  Wacht tot het voetgangers licht groen slaat.
Zelfs dan dient u goed op te letten voor wagens,...
* Is er op minder dan ongeveer 30 meter een oversteekplaats voor voetgangers (een zebrapad), dan moet u dit gebruiken.
* Plan de oversteek op een plaats waar u goed ziet en goed gezien wordt.
* Kijk eerst naar alle kanten vanwaar verkeer kan komen: eerst links, dan rechts, daarna opnieuw links.  Pas oversteken wanneer er geen naderende voertuigen zijn of wanneer die nog op voldoende afstand zijn om veilig over te steken.
Blijf tijdens het oversteken goed opletten!
* Zo u in groep bent en er nadert een voertuig zonder dat de groep in één keer kan oversteken dan moeten diegenen die nog moeten oversteken blijven staan!
* Nooit in het midden van de rijbaan blijven staan!
* De rijbaan steeds loodrecht oversteken zonder te slenteren, te hollen of te stoppen.

Belangrijk zijn altijd:

* Heldere kledij (zo wordt u, zeker overdag, goed opgemerkt)
* Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag én bij slechte zichtbaarheid steeds reflecterende kledij en lichtweerkaatsers dragen (zo valt u beter op).

Terug